SUPERMICRO RACK 3U

3U INTEL XEON E-2200

3U INTEL XEON E5-2600V4

SuperServer 6038R-TXR

Giá: Liên hệ

SuperStorage 6038R-E1CR16H

Giá: Liên hệ

3U INTEL XEON SCALABLE

SuperServer 6039P-TXRT

Giá: Liên hệ

Đối tác - khách hàng