CHASSIS SUPERMICRO

1U SUPERMICRO CHASSIS

2U SUPERMICRO CHASSIS

3U SUPERMICRO CHASSIS

4U SUPERMICRO CHASSIS

TOWER SUPERMICRO CHASSIS

SuperChassis 748TQ-R1K43B

Giá: 36,550,000 VNĐ

Đối tác - khách hàng