SUPERMICRO TOWER

TOWER INTEL XEON E3-1200V6

SuperWorkstation 5039A-iL

Giá: Liên hệ

TOWER INTEL XEON E-2100

SuperWorkstation 5039C-T

Giá: Liên hệ

TOWER INTEL XEON E5-2600V4

SuperWorkstation 5038A-I

Giá: Liên hệ

SuperServer 5038AD-I

Giá: Liên hệ

SuperWorkstation 7038A-I

Giá: Liên hệ

SuperWorkstation 7048A-T

Giá: Liên hệ

SuperServer 7048R-C1RT4+

Giá: Liên hệ

TOWER INTEL XEON SCALABLE

Đối tác - khách hàng