WORKSTATION

HP WORKSTATION

HP Z2 Tower G4 Workstation

Giá: 33,560,000 VNĐ

HP Z4 G4 Workstation

Giá: 52,910,000 VNĐ

HP Z6 G4 Workstation

Giá: 68,150,000 VNĐ

HP Z8 G4 Workstation

Giá: Liên hệ

Đối tác - khách hàng