SUPERMICRO RACK 4U

4U INTEL XEON E5-2600V4

SuperServer 4028GR-TRT

Giá: Liên hệ

4U INTEL XEON SCALABLE

SuperServer 8049U-E1CR4T

Giá: Liên hệ

Đối tác - khách hàng