SUPERMICRO RACK 1U

1U INTEL XEON SCALABLE 3RD

1U INTEL XEON SCALABLE 4TH

Đối tác - khách hàng