SUPERMICRO RACK 1U

1U INTEL XEON SCALABLE 2ND

SuperServer 6019U-TR4T

Giá: 150,000,000 VNĐ

SuperServer 1019C-FHTN8

Giá: 91,500,000 VNĐ

1U INTEL XEON SCALABLE 3RD

1U INTEL XEON SCALABLE 4TH

Đối tác - khách hàng