UPS

EATON UPS

Eaton EDX1000H - 1000VA

Giá: 9,650,000 VNĐ

Eaton EDX2000H - 2000VA

Giá: 15,500,000 VNĐ

Eaton EDX3000H - 3000VA

Giá: 17,900,000 VNĐ

Eaton EDX6000H - 6000VA

Giá: 41,190,000 VNĐ

Eaton 9130 1000VA Tower XL

Giá: 15,800,000 VNĐ

Eaton 9130 2000VA Tower XL

Giá: 20,900,000 VNĐ

Eaton 9130 3000VA Tower XL

Giá: 26,900,000 VNĐ

Eaton 9PX 5000i RT3U

Giá: 51,595,000 VNĐ

Eaton 9PX 6000i RT3U

Giá: 55,660,000 VNĐ

Đối tác - khách hàng