SUPERMICRO TOWER

TOWER INTEL XEON E-2200

TOWER INTEL XEON E5-2600V4

SuperServer 5038AD-I

Giá: Liên hệ

SuperServer 7048R-C1RT

Giá: Liên hệ

TOWER INTEL XEON SCALABLE

SuperServer 7049P-TRT

Giá: Liên hệ

Đối tác - khách hàng